Krpáčovo

Skrátenie smrekov, odpílenie suchej časti stromu zasahujúcej nad chatu