Banská Bystrica

2 stromy nachádzajúce sa vedľa bytového domu a nad plotom