Hronská Dúbrava

Orech nad domom, garážou, chlievmi a plotom