Jakubov

Jaseň v tesnej blízkosti kostola a elektrického vedenia