OA Šurany

Vypílenie 1x pagaštan, opílenie 2x smrek