Ponická Huta

Orech rastúci nad elektrickým vedením