Pílenie stromov

     Zabezpečujeme spilovanie celých stromov alebo iba nechcených, vyschnutých, polámaných alebo inak znehodnotenými konárov, ktoré ohrozujú Vaše bezpečie alebo Vám nejakým spôsobom prekážajú.

     Vykonávame výrub a pílenie stromov v priestoroch, kde nie je možné vyrúbať celý strom naraz a je ho potrebné píliť postupne, spúšťať časti stromu a vetiev na lanách do presne vymedzeného priestoru.

Fotogalérie pilčíckych prác:

Na pridávaní galérii sa pracuje...