Referencie

Pilčícke práce

Každoročne pracujeme a staráme sa o:

- technické služby miest a obcí
- mestské časti
- obecné úrady
- energetika
- správy a údržby ciest
- správy vodných tokov
- školy, škôlky
- hasiči, polícia, nemocnice
- chatové a rekreačné zariadenia
- lesy, parky
- stovky ďalších fyzických a právnických osôb


2013

Bratislava - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda / opilovanie stromov
Oponice - cintorín, priestranstvá obce / opilovanie a vypilovanie stromov
Súlovce - cintorín, priestranstvá obce / vypilovanie a opilovanie stromov
Šurany - Tyché, s.r.o. / vypilovanie stromov

2014

Bratislava - Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR / opilovanie stromov
Oponice - priestranstvá obce / opilovanie a vypilovanie stromov
Bratislava - EBG, s.r.o. /opilovanie stromov
Bratislava - Intersystem EU, s.r.o. / opilovanie stromov
Galanta - GBS Trade, s.r.o. / opilovanie a vypilovanie stromov, kosenie krovinorezom
Šurany - Obchodná akadémia / vypilovanie a opilovanie stromov
Súlovce - cintorín, priestranstvá obce / opilovanie stromov
Tvrdošovce - Základná škola Jána Amosa Komenského / vypilovanie stromov
Banská Bystrica - Stavoinvesta, s.r.o. / opilovanie a vypilovanie stromov
Bratislava - Výskumný ústav vodného hospodárstva / opilovanie stromov
Nové Mesto nad Váhom - Silgan Metal Packaging Nove Mesto, a.s. / vypilovanie a opilovanie stromov

2015

Mojmírovce - FORA STAV, s.r.o. / vypilovanie stromov pri kaštieli
Ivanka pri Dunaji - AC7-SK, s.r.o. / vypilovanie stromov
Bratislava - Realestate Trenčín, s.r.o. / vypilovanie stromov
Nové Zámky - Novozámocké bytové družstvo / vypilovanie stromov
Nitra - ZŠ na Hôrke / vypilovanie a opilovanie stromov
Šurany - Obchodná akadémia / vypilovanie a opilovanie stromov
Bratislava - Výskumný ústav vodného hospodárstva / opilovanie stromov
Bratislava - AB Facility, s.r.o. / vypilovanie a opilovanie stromov
Šarovce - RPS-MONT, s.r.o. / vypilovanie stromov
Bratislava - LUPGAS, s.r.o. / vypilovanie a opilovanie stromov
Hnúšťa - Detský domov Škovránok / vypilovanie a opilovanie stromov

2016

Bratislava - UNB Nemocnica Ružinov / vypilovanie a opilovanie stromov
Veľké Kozmálovce - pre obec / vypilovanie a opilovanie stromov na cintoríne
Veľký Kýr - COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo / vypilovanie stromov
Hontianske Nemce - ZŠ s MŠ Hont. Nemce / vypilovanie stromov
Fiľakovo - Spoločenstvo vlastníkov bytov / vypilovanie stromov
Nové Zámky - Novozámocké bytové družstvo / vypilovanie a opilovanie stromov
Palárikovo - Lesy SR š.p. / vypilovanie stromov v parku
Bratislava - VÚVH a.s. / vypilovanie a opilovanie stromov
Nitra - Slovdekra s.r.o. / vypilovanie a opilovanie stromov
Nitrianska Blatnica - obecné priestory / vypilovanie a opilovanie stromov
Bratislava - LUPGAS s.r.o. / vypilovanie a opilovanie stromov, kosenie zanedbaného pozemku
Nové Zámky - COOP Jednota NZ spotrebné družstvo / vypilovanie stromov
Trnava - Greendwell s.r.o. / vypilovanie a opilovanie stromov
Šurany - Obchodná akadémia / vypilovanie a opilovanie stromov
Výškové práce horolezeckou technikou

2013

Viedeň - oprava fasády bytového domu
Bratislava - odstránenie paviniču z fasády, strechy a rýny rodinného domu
Viedeň - demontáž fasádneho prvku
Žilina - montáž konštrukcie reklamy a billboardu na fasádu polyfunkčného domu
Nové Zámky - montáž konštrukcie reklamy a billboardu na fasádu bytového domu
Viedeň - výmena pozinkového obkladu fasády
Nitra - demontáž anténnej sústavy
Viedeň - montáž vonkajších parapiet na bytovom dome
Nové Zámky - maľba reklamy na fasádu bytového domu

2014

Viedeň - oprava fasády bytového domu
Nové Zámky - Poľnohospodár a.s. / oprava dopravníkových systémov síl
Šurany - demontáž anténnej sústavy
Oponice - oprava fasády veže kostola
Šurany - oprava fasády veže kostola
Bratislava - STU / demontáž hliníkových profilov na fasádach budov
Nové Zámky - Poľnohospodár a.s. / oprava dopravníkových systémov síl
Trnava - demontáž anténnej sústavy
Bratislava - odstránenie paviniču z fasády, strechy a rýny rodinného domu
Šurany - vytiahnutie 20m kmeňa stromu spod mostu v rieke Nitra
Rohožník - opláštenie priemyselnej haly

2015

Nové Zámky - Poľnohospodár, a.s. / oprava dopravníkových systémov síl
Viedeň - oprava fasády bytového domu