NajlacnejsiePilenie.sk

Pílenie extrémne rizikových stromov

Hlavné aspekty náročnosti pílenia alebo opilovania stromov:
 strom sa nachádza na cintoríne a teda v tesnej blízkosti a nad pomníkmi
● strom rastie nad strechou domu
 pod stromom je postavený altánok, záhradný domček a podobne ● blízkosť elektrického vedenia
● strom narástol do obrovských rozmerov ● jedná sa o vyschnutý alebo inak znehodnotený strom