Kostol Oponice

- vyspravenie a náter havarijného stavu fasády veže kostola
- silikónovanie plechových atík