Výškové práce

     Výškové práce horolezeckou technikou sú nenahraditeľnou alternatívou tam, kde stavanie lešenia alebo dotiahnutie plošiny by bolo nemožné alebo časovo a ekonomicky nerentabilné.

     Vo väčšine prípadov sa jedná o:

● montáž alebo demontáž rôznych konštrukcii, antén, reklamných banerov, plachiet, ochrany proti vtáctvu a pod.

● náter oceľových konštrukcii stožiarov VN a NN, drevenných obkladov a pod.

● zhadzovanie snehu a ľadu zo striech domov, bytových domov, športových hál

● oprava, náter a dokončovacie práce fasád kostolov, bytových domov

Fotogalérie výškových prác:

Na pridávaní galérii sa pracuje...