Kostol Šurany

- vyčistenie, špárovanie a umývanie mozaikových obrazov na čelnej strane kostola,
- vyspravenie a náter krížu na veži kostola,
- vyspravenie a náter fasády veže kostola,
- vyčistenie a náter drevených roliet na veži kostola,
- náter plechovej atiky a bleskozvodov kostola